Newsletter legislativ

Noi proiecte de lege

1. Majorarea valorii tichetelor de masă

 

Urmează a fi majorată valoarea nominală a unui tichet de masă de la suma de 15,18 lei la 20 de lei.

 

Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost adoptat de Senat la finalul lunii septembrie şi trimis pentru dezbatere la Camera Deputaţilor.

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus adoptarea proiectului de lege cu câteva amendamente: valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 20 de lei.

 

Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

2. Eliminarea taxării la salariul minim pentru contractele part-time

 

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal, care prevede eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă cu timp parţial şi aplicarea unei baze de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul realizat şi nu în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară.

 

Astfel, de la 1 ianuarie 2020, alineatele (5^1) - (5^5) de la art. 146 şi alineatul (5^1) de la art. 168 se abrogă.

 

Iniţiatorii proiectului de lege au atras atenţia asupra efectelor negative produse mediului economic ca urmare a sutelor de modificări legislative operate în ultimii ani asupra Codului fiscal. Creşterea costurilor fiscale cu forţa de muncă, prin supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, a generat costuri substanţiale pentru agenţii economici şi a accentuat şomajul în rândul tinerilor, precum şi munca la negru în unele sectoare de activitate.

 

De la 1 ianuarie 2020, angajatorii nu vor mai fi obligaţi să plătească CAS şi CASS la nivelul salariului minim brut pentru salariaţii part-time ale căror venituri sunt sub pragul salariului minim brut.

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Codului fiscal care a fost adoptat de Camera Deputaţilor, pe 4 decembrie, cu 280 de voturi pentru, unul contra şi două abţineri, urmează să fie trimis spre promulgare la preşedintele României şi apoi să fie publicat în Monitorul Oficial.

 

3. Majorarea salariului minim pe economie

 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2020.

 

Salariul minim va creşte anul viitor cu 7,2%, la 2.230 lei lunar faţă de 2.080 lei, cât este în prezent.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se stabileşte la suma de 2.230 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

 

Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se menţine la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

 

Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se vor determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro