Newsletter legislativ

Tratamentul fiscal al pensiilor primite din străinătate

În cazul în care persoanele fizice rezidente române sau persoanele fizice străine care au devenit rezidente în România obţin venituri din pensii din străinătate, de natura celor impozabile în România, datorează în Romania impozit pe veniturile din pensii, potrivit articolului 130, alin. (1) din Codul Fiscal.

 

Ce înseamnă venituri din pensii?

 

Potrivit art. 99, alin (1) din Codul Fiscal, veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.

  

             

Cum se calculează impozitul?

 

Impozitul anual se calculează aplicând 10 % la suma care depăşeşte 24.000 lei/an (valoarea neimpozabilă lunară este de 2000 de lei).

[Art. 100, alin. (1), art. 101, alin. (2), art. 130, alin. (2) si (3) din Codul Fiscal, pct. 45, alin. (3) din Normele Metodologice].

 

Cum se calculează valoarea anuală în lei a pensiilor primite în străinătate?

 

Prin înmulţirea sumelor în valută cu cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

[Art.131, alin. (6) din Codul Fiscal]

 

Cum se declară impozitul?

 

Pensiile impozabile primite din străinatate se declară anual în Declaraţia Unică care se depune la organul fiscal de domiciliu până cel târziu în data de 15 martie a anului următor celui de obţinere a veniturilor, dată până la care trebuie plătit şi impozitul.

[Art. 130, alin. (4) din Codul Fiscal]

 

Dacă s-a plătit impozit în străinătate se mai datorează şi în România?

 

În funcție de metoda de evitare a dublei impuneri din convențiile încheiate în acest scop de România cu statele de unde provine pensia, pensia poate fi scutită de la plata impozitului în România (metoda scutirii) sau impozitul datorat în România este diminuat cu impozitul plătit în străinătate (metoda creditului fiscal).

În cazul aplicării creditului fiscal extern, impozitul plătit în străinătate se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv. 

 

În cazul pensiilor provenind din state cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri nu se ține cont de impozitul plătit în străinătate.

 

Declararea, deducerea valorii neimpozabile și metoda de evitare a dublei impuneri se aplică pe fiecare sursă de venit.

[Art. 131, alin. (4) din Codul Fiscal, pct. 45, alin. (3) din Normele metodologice]

 

Sursa: DGRPF Braşov

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro