Newsletter legislativ

Reglementări speciale pentru domeniul construcţiilor

În Monitorul Oficial cu numărul 1116 din data de 29 decembrie 2018, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114/2018, prin care au fost instituite mai multe măsuri fiscal-bugetare şi au fost modificate şi completate mai multe acte normative.

În cele ce urmează vom face o sinteză a modificărilor care ţin de domeniul construcţiilor.


Modificari

· prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră;

· în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, angajații de la firmele din construcții pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de excluderea de la plata contribuției la sănătate (CASS) de 10% și totodată, de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%;

 · se va aplica o cota redusă şi pentru contribuţia asiguratorie de muncă datorată de societate, astfel contribuția scade de la 2,25% la 0,337%.

Salariul minim este aplicabil companiilor cu coduri CAEN mentionate mai jos, la punctele a) si b).   

Pentru a beneficia de scutirile şi reducerile de mai sus, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  

a. angajatorii să desfăşoare activităţi în sectorul construcţii, care cuprind activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;

b. desfăşoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

  

· 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

 

· 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

 

· 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

 

· 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

 

· 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

 

· 2363 - Fabricarea betonului;

 

· 2364 - Fabricarea mortarului;

 

· 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

 

· 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

 

· 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

 

· 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

 

· 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

 

· 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

 

· 0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

 

· 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

 

· 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

  

c. realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate mai sus în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

 d. veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă.

 

Sursa de referinţă: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

Data publicarii: 11.01.2019

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro