Newsletter legislativ

Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

A fost lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Potrivit art. 17, alin. (1) şi (2) din Legea 176/2018, organizaţiile-gazdă (persoanele juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) au obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activităţii în cadrul programului de internship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică.

 

Au fost publicate formularele pentru internship

 

Ai aflat? Lana aceasta s-au publicat formularele ce pot fi utilizate pentru internship. 

 

Ce venituri pot primi salariatele aflate in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani?

Salariatele care se află în concediu de creştere a copilului până la 2 ani, având contractul suspendat, au dreptul la prime, in anumite conditii.

Afla care sunt aceste conditii.

 

Majorare cuantum subventii pentru angajatori la 2.250 lei

In luna August 2018, guvernul a aprobat majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor din bugetul asigurarilor de somaj.

Cunosti conditiile si pentru ce categorii de salariati angajatorul poate beneficia de aceste sume? 

 

Lege Internship

In luna august 2018 a intrat in vigoare din Legea Internshipului.

In ce conditii se poate organiza un Internship?

21.Regimul fiscal al veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal sunt clasificate în categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Potrivit Codului civil, arendarea reprezinta locatiunea bunurilor agricole.

22.Modificarea Clasificării ocupaţiilor din România- nivel de ocupaţie (şase caractere)

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din data de 3 iunie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 936/448/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul

23.Concediul de acomodare

În data de 14 aprilie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  cu numarul 283, LEGEA nr. 57 din aprilie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, care va intra în vigoare în 12 august 2016.

24.Modificările prevăzute în Legea 112/2016 cu privire la plata CASS-ului pentru anumite categorii de persoane

În data de 14 aprilie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  cu numarul 283, LEGEA nr. 57 din aprilie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, care va intra în vigoare în 12 august 2016.

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro