Newsletter legislativ

SUPRAPUNEREA DREPTURILOR DE CONCEDIU ŞI INDEMNIZAŢIE

Potrivit art. 9 din Ordonanța de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, concediul și indemnizația lunară se cuvin pentru fiecare dintre nașteri, iar durata de acordare a concediului se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept.

Pe perioada suprapunerii situațiilor a două drepturi de indemnizație pentru concediu creștere copil se acordă o singură indemnizație, care se majorează în acest caz, cu suma de 1.250 lei pentru cel de-al doilea copil (art.9, alin.4 din OUG 111/2010).

Dacă la data nașterii celui de al doilea copil, salariata se afla în concediu pentru creșterea copilului, va rămâne în concediu pentru creșterea copilului. În perioada în care beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 Conform art. 9 indice 1 din OUG 111/2010, în situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

Important de menționat este faptul că, perioada în care persoana beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG 158/2005. La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.

 Perioada în care o persoană se află în creșterea și îngrijirea copilului este totodată asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Sursa de referință: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro