Newsletter legislativ

Formularul 230

În Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 22 ianuarie 2020 a fost publicat ORDINUL nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, și a modelului și conținutului unor formulare.

 

S-a aprobat modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și „Anexa nr. ....... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”- Anexa 2.

 

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

 

Totodată, a fost aprobat modelul și conținutul următoarelor formulare:

  • „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” – Anexa 3;
  • „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult” – Anexa 4;
  • 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”- Anexa 5;
  • 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private” – Anexa 6.

 

Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România: venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit,  venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

 

Termenul de depunere este data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 

Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin postă, cu confirmare de primire, dar potrivit legii, formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

Surse de referință:

ORDINUL nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro