Newsletter legislativ

Proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Potrivit notei de fundamentare, se estimează că majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru.

 

Schimbări preconizate:

 

Se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.262 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 8,7 % față de luna decembrie 2019.

 

În anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul 2020 tariful orar este de 13,518 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.620 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 11,5 % față de luna decembrie 2019.

 

În anul 2019 tariful orar este de 14,044 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul 2020 tariful orar este de 15,657 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.

 

Important: Aceste prevederi nu se aplică momentan, deoarece sunt în fază de proiect de hotărâre.

 

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale/Transparenţă decizională

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro