Newsletter legislativ

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care au calitatea de asigurat sunt asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la concediu medical și la indemnizație de asigurări sociale de sănătate. 

 

Potrivit OUG 158/2005 actualizată, concediul medical poate să intervină în următoarele situații:

 

1 - starea de maternitate; 

2 - risc maternal;

3 - situația în care este necesară îngrijirea copilului bolnav; 

4 - situația în care se impune prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

5 - starea de incapacitate temporară de muncă care este cauzată de boală obișnuită sau de accidente în afara muncii.

 

În prezent, pentru primele patru tipuri de concediu medical prezentate mai sus, indemnizația aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical se plătește integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

 

Pentru indemnizația aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical impus de incapacitatea temporară de muncă, legiuitorul a impus dublarea sarcinii fiscale în sarcina angajatorilor. Concret, pentru ca angajatul să primească indemnizația aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical impus de incapacitatea temporară de muncă, angajatorul plătește de două ori, după cum urmează:

 

• atunci când achită contribuția la asigurările de sănătate, contribuție din care prin intermediul FNUASS se va plăti indemnizația de concediu medical însă numai începând cu cea de-a șasea zi lucrătoare de pe durata concediului medical;

• a doua oară angajatorul plătește atunci când apare efectiv starea de concediu medical, situație în care acesta este obligat să achite din finanțele proprii și distincte celor deja achitate la asigurările de sănătate indemnizația aferentă primelor cinci zile lucrătoare de pe durata concediului medical. 

 

Mai mult, sunt situații în care un angajat poate primi succesiv mai multe concedii medicale cu durata de cinci zile fiecare pentru câte un tip diferit de afecțiune, ajungându-se în situația în care angajatorul poate plăti indemnizația de concediu medical pentru 20 de zile consecutive sau chiar mai mult.

 

În acest context, inițiatorii proiectului, dna Mareş Mara - deputat PNL si dl Sighiartău Robert-Ionatan - deputat PNL propun ca indemnizația de concediu medical impusă de incapacitatea temporară de muncă să fie achitată integral din prima zi de concediu medical din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Important: Aceste prevederi nu se aplică momentan, deoarece sunt în fază de proiect de lege.

 

Sursa de referinţă: https://senat.ro

 

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro