Newsletter legislativ

Clarificări privind ucenicia la locul de muncă

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Actul normativ adoptat detaliază și clarifică unele aspecte privind durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicia la locul de muncă.

 

Astfel, durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, este de 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare, 360 de ore pentru nivelul 2, 720 de ore pentru nivelul 3 și 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

 

Sunt stabilite în mod clar motivele imputabile ucenicului, respectiv demisia și concedierea pentru o abatere disciplinară gravă pentru care, dacă îi încetează contractul de ucenicie, după perioada de probă, mai poate beneficia, numai după o perioadă de 2 ani, de un alt program de ucenicie.

 

Totodată au fost introduse măsuri propuse de angajatori şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin care se urmărește îmbunătățirea relațiilor contractuale privind ucenicia la locul de muncă.

 

Documentul adoptat prevede că salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică care are calitatea de coordonator de ucenicie să aibă o experienţă de cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani în activitatea sau ocupaţia pentru care se organizează ucenicia.

 

Planificarea orară a pregătirii teoretice şi practice a ucenicilor, dar şi formarea profesională, se stabilesc de comun acord între angajator şi furnizorul de formare, în funcţie de programul de lucru al angajatorului şi cu respectarea particularităţilor ucenicilor şi a reglementărilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii, iar perioada de probă a ucenicului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

 

Din documentaţia necesară încheierii contractului de ucenicie este eliminat contractul de formare profesională prevăzut de OG nr. 129/2000, iar în locul acestui document se introduce o declaraţie pe propria răspundere a ucenicului, din care să reiasă că în ultimii doi ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui şi nu deţine calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

 

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul poate încheia cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, faţă de 30 zile în prezent.

 

Sursa: Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul – Ministerul Muncii

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro