Newsletter legislativ

A.N.A.F. a actualizat Formularul 112

Ȋn Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 1 octombrie 2019 s-a publicat ORDINUL nr. 3063 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

 

  

Printre modificări enumerăm următoarele:

s-au adăugat secţiunile A.1.1 şi A.1.2, B.4.1.1. şi B.4.1.2, acestea se completează în funcţie de situaţia existentă în cursul lunii iulie 2019, iar evidenţa lor se ține numai la nivelul angajatorilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a. (nu vor fi disponibile în cadrul programelor de asistenţă a contribuabililor);

în secţiunea A1 - Facilităţi fiscale în construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, s-a adaugat un câmp în care trebuie inserat salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă;

introducerea în Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat a informaţiilor cu privire la persoanele detaşate în/din România cât şi cu privire la statul în care se datorează contribuţiile sociale obligatorii, respectiv detaşate cu sau fără formularul portabil A1 (aceste informaţii se completează începând cu obligaţiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplicaţia informatică a formularului 112);

adăugarea unei note privind facilităţile fiscale pentru domeniul construcţiilor prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 1381, art. 154 alin. (1) lit. r), art. 2203 alin. (2) din Codul fiscal.

 

Menţiuni legate de domeniul construcţiilor din prezentul ordin:

 

Pentru perioada de până la data de 21 iulie 2019 inclusiv, facilităţile fiscale se acordă numai în cazul contractelor individuale de muncă, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal în vigoare în acea perioadă.

 

Începând cu data de 22 iulie 2019, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă pentru toate raporturile juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct.5 din Codul fiscal, în vigoare începând cu aceeaşi dată.

 

Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minimum 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracţie de lună sau s-a aflat în concediu medical,acesta beneficiază de facilităţile fiscale pentru venitul realizat.

 

Facilităţile fiscale se acordă şi persoanelor fizice detaşate pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detaşate desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detaşării. Facilităţile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detaşate în afara României.

 

Ȋn cazul altor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat şi altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca venitul brut lunar realizat să fie cel puţin egal cu 3.000 lei;

 

Ȋn cazul contractelor de internship şi de ucenicie, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca salariul tarifar orar să fie cel puţin egal cu 17,928 lei.

 

Pentru lunile iulie şi august, angajatorii din domeniul construcţiilor trebuie să depună declaraţii rectificative.

 

Sursa: ORDIN nr. 3063 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro