Newsletter legislativ

Telemunca

Legea 81/2018 introduce noțiunile de telemuncă și de telesalariat și prevede faptul că salariatii vor putea muncii în alt loc decât locul de muncă organizat de către angajator, în mod regulat și voluntar, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

 

 

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.

În cazul nerespectării acestor prevederi angajatorii riscă să fie amendați cu suma de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei pentru fiecare persoană pentru care nu s-a precizat în mod expres în contractul individual de muncă faptul că salariatul lucrează în regim de telemuncă.

În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003) şi următoarele:

v precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

v perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

v locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;

v programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

v modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

v responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv;

v responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

v obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

 v obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

 v măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

 v condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

 

În situația în care locul de desfășurare a activității telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul persoanelor îndreptățite se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului și sub rezerva consimțământului acestuia.

 

Surse de referinţă:

v  LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

 

Data publicarii: 26.11.2018

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro