Newsletter legislativ

Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

A fost lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Potrivit art. 17, alin. (1) şi (2) din Legea 176/2018, organizaţiile-gazdă (persoanele juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) au obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activităţii în cadrul programului de internship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică.

 

 

Accesul la registrul electronic de evidenţă se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit.

 Completarea registrului electronic de evidenţă se face în ordinea încheierii contractelor de internship.

 Registrul electronic de evidenţă cuprinde elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activităţii în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizaţiei pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfăşoară programul de internship.

 Orice modificare privind datele de identificare ale organizaţiei-gazdă, respectiv cu privire la contractul de internship, se operează în registrul electronic de evidenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei care a impus respectiva modificare.

 Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidenţă se efectuează la data la care organizaţia-gazdă a luat cunoştinţă de acestea.

 Registrul electronic de evidenţă a contractelor de intership poate fi accesat la adresa: https://www.internship.anofm.ro/

  

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

 

 Sursa de referinţă: LEGEA nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul.

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro