Newsletter legislativ

Au fost publicate formularele pentru internship

 

Ai aflat? Lana aceasta s-au publicat formularele ce pot fi utilizate pentru internship. 

 

 

În Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 12 octombrie 2018 a fost publicat ORDINUL Ministrului Muncii şi Justiţiei sociale nr. 2004 din 9 august 2018, prin care se aprobă: modelul certificatului de internship, modelul contractului de internship şi modelul cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării.

Potrivit art. 22, alin (3) şi (4) din LEGEA nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul, organizaţiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

Perioada neîntreruptă de cel puţin 24 de luni nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepţia perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

 

Pentru a beneficia de aceste prime, reprezentanţii organizaţiilor-gazdă depun o cerere la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului de menţinere în activitate, însoţită de următoarele documente:

 v copia contractului de internship al internului înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;

 v copia certificatului de internship al internului;

 v copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

 v orice alte documente care fac dovada menţinerii raporturilor de muncă ale persoanei.

  Legea 176/2018 privind intershipul a intrat în vigoare în luna august a acestui an şi reglementează modalitatea de efectuare a programelor de intership.

 

Indemnizaţia pentru internship este egală cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1.900 lei * 50% = 950 lei), se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfaşurată şi este supusă prevederilor art. 61 lit. b) şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind considerată venit asimilat salariilor.

 

Surse de referinţă:

v LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul;

v ORDIN nr. 2004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi ale cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

 

Data publicarii: 29.10.2018

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro