Newsletter legislativ

Lege Internship

In luna august 2018 a intrat in vigoare din Legea Internshipului.

In ce conditii se poate organiza un Internship?

 

În Monitorul Oficial cu numărul 626 din data de 19 iulie 2018 s-a publicat LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul cu intrare în vigoare din 18 august 2018.

Organizarea intershipului se face în următoarele condiţii

v în funcţie de numărul de salariaţi, se pot încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor (prin excepţie, societatea care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship);

v programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni;

v durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive;

v între intern şi societate se poate încheia un singur contract de internship (prin excepţie se pot încheia mai multe contracte de internship, cu condiţia ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni);

v internul are dreptul la o indemnizaţie pentru internship, plătită de către firmă al cărei cuantum este egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată;

 v durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship

 v în situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi;

 v societatea are obligaţia de a ţine evidenţa timpului în care internul îşi desfăşoară activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum şi obligaţia de a prezenta această situaţie organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucru.

 

Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are următoarele drepturi:

 v să beneficieze de acces la informații care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților;

 v să beneficieze de evaluare obiectivă;

 v să primească referatul de evaluare și certificatul de internship;

 v să conteste referatul de evaluare dacă este nemulțumit de rezultatul evaluării.

 Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activităţii respective este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;

  

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspecţiei Muncii şi, respectiv, ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, monitorizează modul de realizare a programelor de internship, controlează şi aplică sancţiuni.

Sursa de referinţă:

v LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Data publicarii 23.10.2018

 

Pentru candidati

Contact - Crowe Payout Romania SRL

BUCURESTI Str. Popa Petre nr 5, etaj 3, sector 2, tel. +40 (0)31 22 85 119 - fax +40 (0)31 2285120 info@crowe.ro

CLUJ-NAPOCA Str Dorobantilor nr 14-16 Cluj City Center, Cluj-Napoca, Romania tel. +40 (0)264 590 067 - fax +40 (0)264 596666 info@crowe.ro

TIMISOARA Timisoara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 7, Jud. Timis tel. +40 (0)256 306 056 - fax +40 (0)256 306059 info@crowe.ro